card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2004Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Монгол Улсын Боловсролын зардлыг сайжруулах Дэлхийн Банкны техник, туслалцаа

Зохиогч: Вейн Бартлетт, Ж. Бямбацогт, Л. Энх-Амгалан
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: боловсролын салбарын зардал, боловсролын санхүүжилт, цэцэрлэг, ерөнхий боловсрол, мэргэжлийн сургалт, дээд боловсрол, сургалтын төрийн сан
Хөтөлбөр: *
Энэхүү тойм судалгааны зорилго нь боловсролын зардал болон үр дүнд гарч буй хандлагыг судалж, боловсролын үйлчилгээг илүү үр ашигтай, үр өгөөжтэй болгох талаар зөвлөмж гаргах явдал юм. Энэхүү судалгаагаар цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв болон их, дээд сургуулиудыг хамарсан болно.
Зохиогч: Вейн Бартлетт, Ж. Бямбацогт, Л. Энх-Амгалан
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: боловсролын салбарын зардал, боловсролын санхүүжилт, цэцэрлэг, ерөнхий боловсрол, мэргэжлийн сургалт, дээд боловсрол, сургалтын төрийн сан
Хөтөлбөр: *