card
Ардчилсан сайн засаглал2005Судалгаа

Авилгалын асуудалд холбогдох ном зүй

Зохиогч: С.Баяраа, Д.Ламжав, Н.Баяраа, О.Цэрэннадмид, Ч.Батбямба
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: авилгалын тухай ойлголт, авилгалын индекс, авилгал ба засаглал, авилгал ба иргэний нийгэм, авилгал ба хувийн хэвшил, авилгалтай тэмцэх бодлого, авилгал, авилгал ба хэвлэл мэдээлэл
Хөтөлбөр: *

Ном зүйг бүрдүүлэхдээ цаг хугацааны хувьд 1990 оноос өнөөдрийг хүртэлх хугацааг хамарсан бөгөөд аль болох олон эх сурвалж ашиглах, авилгалын олон талыг хамрах, хэрэглэхэд дөхөм хэлбэрт оруулахыг чармайсан болно. Материал авсан эх сурвалжуудын заримаас дурдвал: Улсын төв номын сан, Шинжлэх Ухааны академи, Их, дээд сургуулиудын номын сан, Шинжлэх ухаан, мэдээллийн паркын номын сан, Нээлттэй Нийгэм Форумын Хөгжлийн Мэдээллийн Төв, Улсын Их Хурлын номын сан /архив/, Удирдлагын академи, Хууль зүйн үндэсний төв, Улс төрийн боловсролын академи, Худалдаа Аж Үйлдвэрийн танхимын номын сан, Зориг сан болон авилгалтай тэмцэх чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагууд, НҮБ, гадаадын ЭСЯ болон төрийн бус байгууллагууд зэрэг юм. Интернетээс хайлт хийж мянга гаруй нэгжээс шүүлт хийн URL хаягийн хамт оруулсан болно. Ном зүйд оруулсан бүтээлүүдтэй судалгааны багийнхан нэг бүрчлэн танилцаж товч агуулга, тайлбарыг бичиж боловсруулсан юм.

Зохиогч: С.Баяраа, Д.Ламжав, Н.Баяраа, О.Цэрэннадмид, Ч.Батбямба
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: авилгалын тухай ойлголт, авилгалын индекс, авилгал ба засаглал, авилгал ба иргэний нийгэм, авилгал ба хувийн хэвшил, авилгалтай тэмцэх бодлого, авилгал, авилгал ба хэвлэл мэдээлэл
Хөтөлбөр: *