card
Мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэлАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2011#МэдээллийнИлТодБайдал#МэдэхЭрхМонитор

“МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн төлбөрийн бүтэц, мэдээ, нэвтрүүлгийн агуулгын мониторинг-2

Зохиогч: Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: “МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн төлбөрийн бүтэц, мэдээ, нэвтрүүлгийн агуулгын мониторинг-2
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Энэхүү судалгааг Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевизийн /цаашид МҮОНТ гэх/ хөтөлбөр, нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдал “Олон Нийтийн Радио Телевизийн хууль” болон сэтгүүлзүйн мэргэжлийн стандартад нийцэж буй эсэхийг үнэлж, 2007 онд хийсэн мониторингийн дүнтэй харьцуулан ахиц, дэвшлийг тодорхойлох зорилгоор хэрэгжүүлэв. Судалгааны зорилгыг биелүүлэх үүднээс хоёр түвшний судалгааг хийсэн. Үүнд: Нэгдүгээрт, МҮОНТ нь ОНРТ-ийн тухай хууль болон олон нийтийн телевизийн нийтлэг үүргийг хэрхэн биелүүлж буйг тогтоох зорилгоор тус телевизийн хөтөлбөрийн бүтцийг задлан шинжлэв.

Зохиогч: Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: “МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн төлбөрийн бүтэц, мэдээ, нэвтрүүлгийн агуулгын мониторинг-2
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь