card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоХүний эрх2006Судалгаа

Хүүхдийн мөнгөний хөтөлбөр, түүнд хамрагдагсдыг тодорхойлох аргачлал

Зохиогч: М. Каридад Араухо
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүүхдийн мөнгөний хөтөлбөр, нийгмийн халамжийн салбар, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, хөдөө орон нутгийн нийгмийн халамж
Хөтөлбөр: *

Энэхүү тайлан нь Хүүхдийн Мөнгөний Хөтөлбөрийн хамрах хүрээг судлах замаар ядууст хэр хүрч чадаж байгаа эсэхийг нь үнэлэх зорилгоор дараах хэдэн зорилтуудыг дэвшүүлэн хийгджээ. Үүнд: (a) хөтөлбөрийн хамрах хүрээг тогтооход ашиглагдаж буй одоогийн томъёог ажлын үр нөлөө, хөтөлбөрийн хэмжээтэй холбож ойлгох; (б) хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хялбарчлахын тулд энэхүү томъёог нь хэрхэн боловсронгуй болгох талаар яриа хэлэлцээр өрнүүлэх; (в) хөтөлбөрийн зорилготой уялдуулан үйл ажиллагааны зарим асуудлыг хэрхэн сайжруулж болох. Энэ баримт бичгийг Дэлхийн банкны Зүүн Ази, Номхон далайн Хүний хөгжлийн асуудлаархи багаас эрхлэн гаргасан болно.

Зохиогч: М. Каридад Араухо
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүүхдийн мөнгөний хөтөлбөр, нийгмийн халамжийн салбар, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, хөдөө орон нутгийн нийгмийн халамж
Хөтөлбөр: *