card
Хүний эрх2011Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтНийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглалСудалгаа

Монгол Улсын Хүний хөгжлийн илтгэл 2011: Эмзэг байдлаас тогтвортой хөгжил рүү: Байгаль орчин, хүний хөгжил

Зохиогч: МУ-ын ЗГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Шведийн ОУ-ын хөгжлийн агентлаг
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын Хүний хөгжлийн илтгэл 2011: Эмзэг байдлаас тогтвортой хөгжил рүү: Байгаль орчин, хүний хөгжил
Хөтөлбөр: *

Хүний хөгжил бол Монгол Улсын жинхэнэ баялаг болох хүний тухай асуудал мөн. Эмзэг байдлыг бууруулах, байгалийн нөөц баялгийг тогтвортой ашиглах, хүний хөгжлийг дэмжих зэрэг нь хүний тогтвортой хөгжлийг хангах стратеги болж байна. Энэхүү илтгэлийн гол утга санаа нь тогтвортой хөгжлийн стратегийн цөм нь хүний хөгжлийг дэмжих асуудал байх ёстой гэдэгт чиглэж байна. Эдийн засгийн өсөлт хүмүүсийн материаллаг аж байдлыг дээшлүүлэхэд чухал үүрэгтэйн дээр хүний хөгжлийг хангах гол хэрэгсэл болно.

 

Зохиогч: МУ-ын ЗГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Шведийн ОУ-ын хөгжлийн агентлаг
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын Хүний хөгжлийн илтгэл 2011: Эмзэг байдлаас тогтвортой хөгжил рүү: Байгаль орчин, хүний хөгжил
Хөтөлбөр: *