card
2011Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэмСудалгаа

Орон нутгийн засаглалд иргэдийн оролцоог хангах нь: Иргэдэд зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Орон нутгийн засаглалыг дэмжих хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: ЗГХЭГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Он: 2011
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Орон нутгийн засаглалд иргэдийн оролцоог хангах нь: Иргэдэд зориулсан гарын авлага
Хөтөлбөр: *

Номын нэгдүгээр бүлэгт, засаглал дахь иргэдийн оролцоо хэр чухал болох, орон нутгийн үйлчилгээг төлөвлөхөд иргэд хэрхэн оролцох, иргэдийн хэлэлцүүлгийг хэрхэн зохион байгуулах талаар өгүүлнэ.

Хоёрдугаар бүлэгт иргэд орон нутгийн аливаа ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт, төсвийн зарцуулалт зэрэгт хяналт хэрхэн тавих, нутгийн удирдлагын байгууллага нь иргэдийн оролцоо бүхий хяналтыг хэрхэн бий болгох тухай өгүүлсэн болно.

ОНЗДХ төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах аргачлал, олон нийтийн хяналтын зөвлөлийн хяналтын маягтыг гарын авлагад хавсаргав. Гарын авлагыг орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт хийж, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий нутгийн удирдлагын байгууллага, олон улсын байгууллага, төсөл, хөтөлбөр, иргэдийн хэрэгцээнд зориулан бүтээв.

Зохиогч: Орон нутгийн засаглалыг дэмжих хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: ЗГХЭГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Он: 2011
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Орон нутгийн засаглалд иргэдийн оролцоог хангах нь: Иргэдэд зориулсан гарын авлага
Хөтөлбөр: *