card
Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2011 оны 2-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

2011 оны 2-р улиралд банкуудын нийт хадгаламж 1-р улирлын нийт хадгаламжаас 270 сая төгрөгөөр илүү байгаа нь иргэд мөнгөө хадагламжид байршуулж худалдан авалтаа багасгаж байгааг харуулж байна. Энэ бууралтыг эдийн засагт гарч байгаа сөрөг өөрчлөлтүүдтэй холбон тайлбарлаж болох бөгөөд манай оронд дизель болон бензин түлшний хомсдол хэрэглэгчийн хүлээлтэнд сөргөөр нөлөөлсөн байж болзошгүй бөгөөд доорхи графикаас харахад 2-р улиралд өмнөх улирлаас гадаад худалдааны нийт эргэлт 1028 сая ам.доллар орчим өссөн хэдий ч 2-р улирлын гадаад худалдааны тэнцэл өмнөх улирлаас 41,3 сая ам.доллараар илүү алдагдалтай гарсан байна

Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2011 оны 2-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах