card
Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуулийн Эдийн засгийн онолын тэнхимийн судлаачид
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, эдийн засгийн хямрал ба Монгол, банк санхүүгийн салбар, мөнгөний бодлого, засгийн газрын төсөв сангийн бодлого
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү улирлын тайланд дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал Монгол Улсын эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байгааг үргэлжлүүлэн судаллаа. Ингэхдээ дотоод болон гадаад эдийн засгийн нөхцөл байдалд 2009 оны дөрөвдүгээр улиралд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад ямар өөрчлөлт орсон, энэ хугацаанд макро эдийн засгийн бодлогын ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн, цаашилбал 2010 оны төсөв хэрхэн батлагдсан, төсвийн хүрээнд эрх зүйн ямар шинэчлэл хийх шаардлагатай байгаа талаар тоон болон чанарын мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийж, холбогдох бодлогын зөвлөмжийг боловсруулсан юм.

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуулийн Эдийн засгийн онолын тэнхимийн судлаачид
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, эдийн засгийн хямрал ба Монгол, банк санхүүгийн салбар, мөнгөний бодлого, засгийн газрын төсөв сангийн бодлого
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах