card
2010Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх бодлого, арга барилыг сайжруулах нь

Зохиогч: Судлаачид: Такуяа Камата, Жэймс А. Рэйхерт, Ц.Түмэнцогт, Ёнхээ Ким, Бретт Сэдгевик
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: УБ хот, агаарын бохирдол, гэр хорооллын дулаан хангамж, усан хангамж, хог хаягдлын менежемент, нийтийн тээвэр, гэр хорооллын хөгжлийн бодлого, улаанбаатарын хөгжил, гэр хорооллын хөгжил, хог хаягдал, зам тээврийн хөгжил, гэр хорооллын цахилгаан, гэр хорооллын ус, гэр хорооллын халаалт, дулааны хангамж
Хөтөлбөр: *

Өнөөдөр Улаанбаатар хотын нийт хүн амын 60 орчим хувь нь Улаанбаатар хотын гэр хороололд цэвэр ус, ариун цэвэр эрүүл ахуй, зам харилцаа, нийтийн тээвэр унаа зэрэг орчин үеийн нийтийн аж ахуйн дэд бүтцийн үйлчилгээ сул, сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг нийгмийн дэд бүтэц дутмаг хүндхэн орчинд амьдарч байна. Гэр хороолол ямар нэг төлөвлөлтгүйгээр өргөжин тэлж хотжилтын мөн чанар болох ажилгүйдэл, замын бөглөрөл, агаарын бохирдол, байгаль орчны бохирдол зэрэг тулгамдсан асуудал бодитойгоор нүүрлэж байна.

Зохиогч: Судлаачид: Такуяа Камата, Жэймс А. Рэйхерт, Ц.Түмэнцогт, Ёнхээ Ким, Бретт Сэдгевик
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: УБ хот, агаарын бохирдол, гэр хорооллын дулаан хангамж, усан хангамж, хог хаягдлын менежемент, нийтийн тээвэр, гэр хорооллын хөгжлийн бодлого, улаанбаатарын хөгжил, гэр хорооллын хөгжил, хог хаягдал, зам тээврийн хөгжил, гэр хорооллын цахилгаан, гэр хорооллын ус, гэр хорооллын халаалт, дулааны хангамж
Хөтөлбөр: *