card
2010Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Монгол Улсын эдийн засгийн тойм 2010 оны 3-р сар

Зохиогч: Дэлхийн Банк
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын эдийн засгийн тойм 2010 оны 3-р сар
Хөтөлбөр: *

2010 оны 1-р улиралд төсвийн зардал тэлсэн нь өсч буй орлогын нөлөөг бууруулж сайжрах хандлагатай байсан төсвийн алдагдал зогсонги байдалтай болов. Хэрэв зардал уул уурхайн орлоготой зэрэгцэн өссөөр байвал Монгол Улс эргээд хямралын өмнөх жилүүдийн мөчлөг дагасан эрсдэл рүү очих аюултай байна. Гэсэн хэдий ч ирэх хэдэн жилүүдэд санхүүжилтын нөхцлүүд хүндхэн төсөөлөгдөж байгаа тул төсвийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлэх шаардлагатай байна. Тухайлбал, 2011 онд гэнэтийн ашгийн татвар хүчингүй болсоноор төсвийн хувьд хүндрэлтэй жил байх болно.

Зохиогч: Дэлхийн Банк
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын эдийн засгийн тойм 2010 оны 3-р сар
Хөтөлбөр: *