card
Мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэлАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2010#МэдээллийнИлТодБайдал#МэдэхЭрхБодлогын асуудал

Монгол Улсын Хэвлэл Мэдээллийн Эрх Чөлөөний тухай хуулийн төсөлд өгөх санал

Зохиогч: Тоби Мендель
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэвлэл мэдээлэл, хэвлэлийн эрх чөлөө, хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хэвлэл мэдээллийн үйл ажиллагаа, радио телевизийн үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь
Монгол Улсын Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн төслийг /төсөл/ Ерөнхийлөгчийн зөвлөх иргэний нийгэм болон хэвлэл мэдээллийнхэнтэй удаа дараа зөвлөлдсөний үндсэн дээр боловсруулжээ. Одоогийн эрх зүйн орчин нь хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг бүрэн хамгаалж чадахгүй байна гэсэн үзэл бодол год сонирхогч талуудын дунд бий болсон нь төслийг боловсруулах сэдлийг төрүүлсэн болов уу гэсэн сэтгэгдэл төрж байна. Үүний нэг шалтгаан бол Хэвлэл мэлээллийн эрх чөлөөний тухай 1997 оны хуульд бодитой хэрэгжиж, үр дүн бий болгох дөрөвхөн заалт байгаатай холбоотой байж болох юм. 
Зохиогч: Тоби Мендель
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэвлэл мэдээлэл, хэвлэлийн эрх чөлөө, хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хэвлэл мэдээллийн үйл ажиллагаа, радио телевизийн үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь