card
ХАА, хүнсний аюулгүй байдал2007Ном

Хүнсний аюулгүй байдлын холбогдолтой ном зүй

Зохиогч: Ном зүйг эмхэтгэн бэлтгэсэн: Ч.Оюунчимэг, Я.Алтанцэцэг, Г.Гантөмөр, Ч.Нарангэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамж, эрүүл ахуйн аюулгүй байдал, хүнсний бодлого, монгол улсын хүнсний аюулгүй байдал, хоол хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, импортын хүнсний бүтээгдэхүүн, хүнсний тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүн
Хөтөлбөр: *

Хүнсний аюулгүй байдлын асуудал нь хүнсний хангамж, чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдал, шимт чанарыг бүхэлд нь хамарсан ойлголт юм. Иймээс энэхүү ном зүйн судалгаа нь хүнсний хангамж, чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдал, шимт чанарын асуудлыг хамарсан болно. Энэхүү ном зүйд хамрагдсан хүнсний аюулгүйн байдлын холбогдолтой бүтээлийн эх сурвалжийг Үндэсний Төв Номын Сан, Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн номын сан, Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хүрээлэнгийн номын сан, Хүнсний эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн “ХҮНСТЕХ” корпорацийн номын сан, ХААИС-ийн номын сан, МУИС-ийн номын сан, Шинжлэх Ухаан, Мэдээлэл, Технологийн Паркийн номын сан, Хүнсний Технологийн Коллежийн номын сан, Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төвийн номын фонд, Нээлттэй Нийгэм Форумын номын фонд, НҮБ болон олон улсын байгууллагуудын төсөл, судалгааны фондуудын каталогиудыг шүүн бүтээлүүдийг судалж, сонгон эмхэтгэв.

Зохиогч: Ном зүйг эмхэтгэн бэлтгэсэн: Ч.Оюунчимэг, Я.Алтанцэцэг, Г.Гантөмөр, Ч.Нарангэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамж, эрүүл ахуйн аюулгүй байдал, хүнсний бодлого, монгол улсын хүнсний аюулгүй байдал, хоол хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, импортын хүнсний бүтээгдэхүүн, хүнсний тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүн
Хөтөлбөр: *