card
ХАА, хүнсний аюулгүй байдалНийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2008#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудалСудалгаа

Импортын урьдчилсан хяналтын тогтолцоог институтчилах замаар хүнсний чанарын баталгааг хангах нь

Зохиогч: Судлаач: ШУТИС-ийн багш Д.Арвинбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүнсний аюулгүй байдал, импортын хүнс, олон улсын худалдаа, импортын хяналтын тогтолцоо, монголын импортын бараа бүтээгдэхүүн
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ 70 хувийг импортоор авч буй манай улсын хувьд хүнсний хангамж, чанарын аюулгүй байдлыг хангах нь хөндүүр сэдвийн нэг болжээ. Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын “Хүн ам, удмын сангийн аюулгүй байдал” гэсэн 9-р бүлэгт хүн ам, удмын сангийн аюулгүй байдлыг хангахад сөргөөр нөлөөлж болох гадаад хүчин зүйлсийг тодорхойлохдоо:

гадаад худалдааны бодлого, импортын барааны чанарт тавих хяналт суларч алдагдсаны улмаас хүн амын эрүүл мэнд, удамшилд сөргөөр нөлөөлөх хоол хүнс, химийн болон өргөн хэрэглээний бараа орж ирэх;

гэжээ. Дээрх дүгнэлтэд (импортын) хүнсний бүтээгдэхүүний чанарт тавих хяналтыг хүн ам, улс үндэстэнд үзүүлэх урт хугацааны эрсдэлийн үүднээс тайлбарласан нь оновчтой хандлага болж чадсан байна.
 

Зохиогч: Судлаач: ШУТИС-ийн багш Д.Арвинбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүнсний аюулгүй байдал, импортын хүнс, олон улсын худалдаа, импортын хяналтын тогтолцоо, монголын импортын бараа бүтээгдэхүүн
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах