card
Мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэлАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2008#МэдэхЭрхСудалгаа

МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ, мэдээллийн агуулгын мониторинг

Зохиогч: Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэвлэл мэдээллийн салбар, сэтгүүл зүйн орчин, хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүй, олон нийтийн радио телевиз
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Энэхүү судалгааг ННФ-ын санхүүжилтээр  Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн 2006 оны сүүлээс 2008 оны эхний улирал дуусталх хугацаанд хэрэгжүүлсэн  болно. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хөтөлбөр, нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдалд “Олон Нийтийн Радио Телевизийн хууль” болон “Сэтгүүл зүйн мэргэжлийн стандарт”-ын үүднээс  үнэлгээ өгөх зорилготой энэ мониторингийн  хүрээнд  гурван цогц судалгааг хийсэн байна. Юуны өмнө Үндэсний Олон нийтийн  телевиз олон түмний өмнө хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж буйг ажиглан олон улсын туршлага болон Монголын онцлогт тулгуурлан телевизийн хөтөлбөрийн бүтцийн ангиллын стандартыг шинээр боловсруулсан байна. 

Зохиогч: Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэвлэл мэдээллийн салбар, сэтгүүл зүйн орчин, хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүй, олон нийтийн радио телевиз
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь