card
2009#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудал

Хөдөлмөрийн зах зээл ба нийгмийн эмзэг байдал /2009 оны I хагас жилийн тайлан/

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, хөдөлмөрийн зах зээл, ядуурал, албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, монголын эдийн засгийн хямрал, эдийн засаг, хямрал, эдийн засгийн хямрал, эдийн засгийн уналт,
Хөтөлбөр: *

Дэлхийн санхүүгийн хямрал 2008 оны сүүлээс эхлэн Монголын эдийн засагт дотоодын эрэлт буурах, гадаад худалдааны хэмжээ багасах, төсвийн орлого хумигдах, банкны зээл зогсох, уул уурхай, барилга, гадаад худалдаа, үл хөдлөх хөрөнгийн салбар уналтанд орох зэрэг гол шинж тэмдгүүдээр илэрч байна. Харин хөдөлмөрийн зах зээлд хямрал бүртгэлтэй ажилгүйчүүд ихсэх, албан ёсны секторт шинээр ажилд авалт зогсонги байдалд орох, бусад улс орны эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлээс шалтгаалан гадаадад ажиллах хүчний шилжих хөдөлгөөн буурах, эсрэгээр гадаадад ажиллаж байсан хүмүүс буцаж ирэх, гадаадад ажиллагсдын мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ багасах зэрэг байдлаар илэрч байна.

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, хөдөлмөрийн зах зээл, ядуурал, албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, монголын эдийн засгийн хямрал, эдийн засаг, хямрал, эдийн засгийн хямрал, эдийн засгийн уналт,
Хөтөлбөр: *