card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2009Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Санхүү, эдийн засгийн хямралын нөлөө Монголд /2009 оны II улирлын тайлан/

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, эдийн засгийн хямрал ба Монгол, өрхийн орлого зарлага, эдийн засгийн бодлогын асуудал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах
Манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2008 онд 8.9 хувь байсан ч эрс саарч 2009 онд 2.7 хувьд хүрч буурах урьдчилсан төлөвтэй байна. Өнгөрсөн оны сүүлийн улиралд өсөлт үлэмж саарсан нь эрдэс баялгийн үнэ буурч, хямралын нөлөө мэдрэгдэж эхэлснийг илтгэж байсан. Энэ оны эхний улиралд ДНБ өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 4.2 хувиар буурсан байна.
Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, эдийн засгийн хямрал ба Монгол, өрхийн орлого зарлага, эдийн засгийн бодлогын асуудал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах