card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхШүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх2009#ШүүхийнШинэтгэлСудалгаа

Монгол Улсын шүүхийн шинэтгэлийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгааны тайлан

Зохиогч: Брент Т. Уайт
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: шүүх, шүүхийн шинэтгэлийн индекс, шүүхийн өнөөгийн байдал, шүүхийн тухай, шүүхийн шинэтгэл
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Монгол оронд өрнөсөн ардчилсан шилжилтийн үйл явцын нэн чухал хэсэг нь шүүхийн шинэтгэл юм. Манай оронд сүүлийн 10 жилд хэрэгжсэн шүүхийн шинэтгэлийн үр дүнг үнэлэх зорилгоор Нээлттэй Нийгэм Форумаас 2008 оны сүүлээр хийсэн судалгааны тайланг танилцуулж байна. Энэхүү судалгааг АНУ-ын БАР-ын холбооноос боловсруулсан олон улсын хэмжээнд хэрэглэгддэг  “Шүүхийн Шинэтгэлийн Индекс” арга зүйд тулгуурлан  манай орны нөхцөлд нийцүүлэн өөрчилж ашигласан бөгөөд АНУ-ын Аризонагийн Их сургуулийн хуулийн профессор Брент Уайт хариуцан  тайланг бэлтгэсэн юм.  АНУ-ын БАР-ын холбоо үүнтэй  ижил төстэй судалгааг Молдав, Узбекистан, Серби, Босни-Герцеговина, Гүрж зэрэг улс оронд хийж байжээ. 

Зохиогч: Брент Т. Уайт
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: шүүх, шүүхийн шинэтгэлийн индекс, шүүхийн өнөөгийн байдал, шүүхийн тухай, шүүхийн шинэтгэл
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх