card
2009

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс /2009 оны II хагас жилийн тайлан/

Зохиогч: МУИС-ЭЗС, ННФ-ын менежер Б.Мөнхсоёл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, худалдан авах чадвар, өрхийн орлого зарлага, ажил эрхлэлт, ажилгүйдэл
Хөтөлбөр: *

Дэлхийн эдийн засгийн хямралын нөлөө 2008 оны сүүлчээс эхлэн Монголын эдийн засагт мэдрэгдэж эхэлсэн бөгөөд хямралын үр дагавар одоо ч үргэлжилсээр байна. Энэ нөхцөлд эдийн засгийн өнөөгийн байдал болон цаашдын хандлагын талаарх судалгаа шинжилгээ, ялангуяа, Монголчууд эдийн засгийн байдлыг хэрхэн үнэлж буй болон ойрын ирээдүйд ямар хүлээлттэй байгаа талаарх мэдээ мэдээлэл туйлын ач холбогдолтой билээ. Иймээс Монголын өрхүүд эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг хэрхэн үнэлж буй болон аль хэр өөдрөг хүлээлттэй байгааг тодорхойлох, түүнд дүн шинжилгээ хийх, олон нийтэд энэ талын мэдээлэл хүргэх зорилготойгоор хэрэглэгчийн итгэлийн индекс түүвэр судалгааг анх 2009 оны дөрөвдүгээр сард хийсэн бол зургаан сарын дараа хоёрдахь судалгааг хийлээ.

Зохиогч: МУИС-ЭЗС, ННФ-ын менежер Б.Мөнхсоёл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, худалдан авах чадвар, өрхийн орлого зарлага, ажил эрхлэлт, ажилгүйдэл
Хөтөлбөр: *