card
Зохиогч: Доктор, Профессор Д.Бямбасүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын макро-эдийн засаг, макро-эдийн засгийн динамик, макро эдийн засгийн комьютерийн загвар
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

2008 оны сүүлийн хагасаас илэрч 2009 оны эхний хагаст оргилдоо хүрсэн эдийн засгийн хямралт байдлыг Дэлхийн санхүү - эдийн засгийн хямралтай холбож тайлбарлах нь нийтлэг болжээ. Энэ нь Монголын эдийн засгийн байдал гадны үл давах нөлөөнөөс хамаарч байна гэсэн ойлголт төрүүлэхээс гадна, одоогийн хямралт байдал мөн л дэлхийг хамарсан хямрал өнгөрөх явцад аяндаа шийдэгдэх мэт хүлээлт үүсгэж байна. Энэ үзэл баримтлал хэр үндэслэлтэй болохыг зөвхөн бодит тоо материалд тулгуурласан судалгаа шинжилгээгээр нотлох буюу няцааж болно.

Зохиогч: Доктор, Профессор Д.Бямбасүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын макро-эдийн засаг, макро-эдийн засгийн динамик, макро эдийн засгийн комьютерийн загвар
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах