card
Зохиогч: Судлаачид: Н.Лүндэндорж, Ч.Өнөрбаяр, М.Батсуурь
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: монгол улсын шүүхийн шинэчлэл, шүүхийн хараат бус байдал, эрх мэдлийн хуваарилалт, хяналт тэнцвэр, шүүгчийн хариуцлага, шүүгчийн ёс зүй, гүйцэтгэх ба хууль тогтоох эрх мэдэл
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Энэхүү судалгаагаар МУ-д хараат бус шүүхийг тогтооход нэн тэргүүнд шаардлагатай ямар өөрчлөлт хүлээгдэж байгааг, шүүх эрх мэдлийг бусад эрх мэдэлтэй хяналт, тэнцвэртэй болгох, шүүгчийн албаны хараат бус байдлыг ханган, шүүгчийн хувийн хараат бус байдал, хариуцлагыг дээшлүүлэх гэсэн 3 үндсэн багц асуудлын хүрээнд судалж, зөвлөмж боловсрууллаа.

Зохиогч: Судлаачид: Н.Лүндэндорж, Ч.Өнөрбаяр, М.Батсуурь
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: монгол улсын шүүхийн шинэчлэл, шүүхийн хараат бус байдал, эрх мэдлийн хуваарилалт, хяналт тэнцвэр, шүүгчийн хариуцлага, шүүгчийн ёс зүй, гүйцэтгэх ба хууль тогтоох эрх мэдэл
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх