card
Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын эдийн засгийн эрх чөлөөний тойм-2010
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Монгол Улсын Засгийн газраас 2010 оныг “Бизнесийн орчны шинэтгэлийн жил” болгон зарласантай холбогдон энэхүү асуудал нь бодлого боловсруулагчид, бизнес эрхлэгчид, судлаачдын анхаарлын төвд байна. Тиймээс энэ удаагийн судалгаагаар Монгол Улсын бизнесийн орчныг үнэлэх, Засгийн газраас энэ чиглэлээр хийж буй үйл ажиллагаанд мониторинг хийхийн хамт зорилгодоо хэр хүрч буйг дүгнэх, цаашдаа бизнесийн орчныг сайжруулахад бодлогын болон бусад ямар арга хэмжээ авбал зохистой байх талаар судлан үр дүнг танилцуулж байна.

 

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын эдийн засгийн эрх чөлөөний тойм-2010
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах