card
Хүний эрх2010Судалгаа

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл Монголд: Судалсан байдал, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний тойм

Зохиогч: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл Монголд: Судалсан байдал, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний тойм
Хөтөлбөр: *

Энэхүү судалгааны онцлог нь өмнө нь энэ сэдвээр хийгдсэн бүх судалгаанд арга зүйн талаас дүгнэлт өгөхөөс гадна жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллийг анх удаа хохирогч, хүчирхийлэл үйлдэгчийн үүднээс буй харин холбогдох бодлогын орчин, иргэдийн ойлголт, үйлчилгээ, зохион байгуулалтын бүтцийн хамт шинэлэг аргачлалаар судалсан явдал юм. Түүнчлэн онол, арга зүй, нэр томъёоны тайлбар зэрэг өргөн мэдээллийг агуулж байгаа учраас дараа дараагийн судалгааны чанарыг дээшлүүлэх, бодлого боловсруулахад зохих хувь нэмрээ оруулна хэмээн найдаж байна.

Зохиогч: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл Монголд: Судалсан байдал, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний тойм
Хөтөлбөр: *