card
Мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэлАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2011#МэдээллийнИлТодБайдал#МэдэхЭрхМонитор

МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ, нэвтрүүлгийн агуулгын мониторинг-3 судалгааны тайлан

Зохиогч: Хэвлэлийн хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ, нэвтрүүлгийн агуулгын мониторинг-3 Судалгааны тайлан
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ, нэвтрүүлгийн агуулгын мониторингийг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүжилтээр 3 дахь удаагаа хэрэгжүүлсний үр дүн, тайланг толилуулж байна. Энэхүү судалгаа нь Олон нийтийн телевизийн нэвтрүүлэгт хийсэн цуврал судалгааны бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэхүү судалгааг Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевизийн хөтөлбөр, нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдал “Олон Нийтийн Радио Телевизийн хууль” болон сэтгүүлзүйн мэргэжлийн стандартад нийцэжбуй эсэхийг үнэлж, 2007 оноос хойш гарсан эерэг болон сөрөг өөрчлөлтийг тодорхойлох зорилгоор хэрэгжүүлэв. 

Зохиогч: Хэвлэлийн хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ, нэвтрүүлгийн агуулгын мониторинг-3 Судалгааны тайлан
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь