card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоАрдчилсан сайн засаглал2011Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт: Үндэсний 4 дэх илтгэл

Зохиогч: Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт: Үндэсний 4 дэх илтгэл
Хөтөлбөр: *
Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийн Үндэсний 4 дэх илтгэлийг албан ёсны статистик тоон мэдээлэл дээр үндэслэн, төрийн бус байгууллагуудыг оролцуулан, судлаач эрдэмтдийн саналыг тусган гаргаж байгаа учраас олон түмний оролцоотой бий болдог хөгжлийн бодлого, арга хэмжээнд дүгнэлт хийсэн томоохон тайлан болдог юм.
Манай улсын эдийн засаг жил бүр хурдацтай өсч, зах зээлийн хүрээ тэлж байгаа хэдий ч ядуурал дорвитой буурахгүй, хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэхгүй байгааг анхаарч хүмүүсийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, ажлын байрыг олноор бий болгох, хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, улмаар цалин, орлогын түвшинг өсгөх хэрэгтэй байна. Иймд уул уурхайн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, дэд бүтцийн салбарт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг өрнүүлэх уул уурхайгаас орж ирэх орлогыг зөв удирдах, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, макро түвшний тогтвортой байдлыг хангахад төр засгаас анхаарч ажиллаж байна.

 

 
Зохиогч: Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт: Үндэсний 4 дэх илтгэл
Хөтөлбөр: *