card
Ардчилсан сайн засаглал2013Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэмСудалгаа

Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ

Зохиогч: Улс төрийн боловсролын академийн багш Л.Анар-Эрдэнэ, Бодлогын судлаач Б.Батхүү, “Хөвсгөл далайн эзэд” ТББ-ын захирал Б.Баярмаа, Судлаач П.Мөнхцэцэг, МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор Н.Мягмарцоож, Удирдлагын академийн багш Л.Отгонтуяа, Төслийн удирдагч, доктор Ц.Цэцэнбилэг, Улс төрийн боловсролын академийн гүйцэтгэх захирал М.Энхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Улс төрийн Боловсролын Академи
Он: 2013
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ
Хөтөлбөр: *
Сүүлийн жилүүдэд манайд улс иргэний оролцоотой нийгмийн загварын тухай ихээхэн ярих боллоо. Төрийн захиргааны байгууллагууд иргэнд илүү нээлттэй, ил тод үйл ажиллагаа явуулах, аливаа бодлого, шийдвэрийг гаргах, хэрэгжүүлэхдээ иргэний оролцоог хангахыг хичээх болов. Гэхдээ иргэний оролцоог хангаж байгаа хэлбэр, үйл ажиллагаа нь харилцан адилгүй, чанар, үр дүн нь хүссэн хэмжээнд хүрэхгүй байх нь нийтлэг байна. Толилуулж буй судалгаанд үүний суурь болох иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчинг шинжлэн дүр зургийг гаргах оролдлого хийгдсэн болно.
Зохиогч: Улс төрийн боловсролын академийн багш Л.Анар-Эрдэнэ, Бодлогын судлаач Б.Батхүү, “Хөвсгөл далайн эзэд” ТББ-ын захирал Б.Баярмаа, Судлаач П.Мөнхцэцэг, МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор Н.Мягмарцоож, Удирдлагын академийн багш Л.Отгонтуяа, Төслийн удирдагч, доктор Ц.Цэцэнбилэг, Улс төрийн боловсролын академийн гүйцэтгэх захирал М.Энхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Улс төрийн Боловсролын Академи
Он: 2013
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ
Хөтөлбөр: *