card
Зохиогч: ОҮИТБС-ын ажлын алба
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 7 дахь удаагийн нэгтгэл тайлан
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Нөөц баялаг ихтэй улс орнуудад хэрэгжиж буй ОУ-ын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгад (ОҮИТБС)  Монгол улс 2006 нэгдэн, энэ жил долоо дахь удаагийн тайлангаа батлан  гарлаа. Тус тайлан нь Төлснөө - олборлогч компаниуд, Авснаа - Засгийн газар нээлттэй тайлагнаж, 2 талын тайланд хөндлөнгийн хараат бус байгууллага тулгалт хийж зөрүү байгаа эсэхэд аудит хийж үндэсний нэгтгэл тайланг гаргадаг.

 Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар 1800 орчим компани 2500 орчим тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байна. Сүүлийн 7 жилд эдгээр 1800 компаны дөнгөж 200 орчмыг нь хамруулж  төлсөн, авсанд аудит хийж нягтлахад 360 мянгаас 25 тэр бумын зөрүү үүссээр байна.  

 

Зохиогч: ОҮИТБС-ын ажлын алба
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 7 дахь удаагийн нэгтгэл тайлан
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь