card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2013#Сонгууль#СонгуулийнАжиглалтМонитор

Улсын Их Хурлын сонгууль 2012 - Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээнээс хийсэн мониторинг

Зохиогч: Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улсын Их Хурлын сонгууль 2012 - Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээнээс хийсэн мониторинг
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Нээлттэй Нийгэм Форум 2012 онд “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт” төрийн бус байгууллагуудын сүлжээнээс эрхлэн УИХ-ын сонгуульд хийсэн мониторинг болон ажиглалтын дүнгийн тайланг Та бүхний сонорт хүргэж байгаадаа баяртай байна. 2008 онд байгуулагдсан энэхүү сүлжээ 2012 оны сонгуулийн үеэр сонгогчдын нэрийн жагсаалт, саналын хуудас, санал тоолох үйл явцын автоматжуулалт, хэвлэл мэдээлэлд мониторинг хийж, анх удаа сонгуулийн санал хураах байранд ажиглалт хийсэн юм.

2008 онд сонгуулийн мониторингийн үйл ажиллаагаа тэлж сонгуулийн үйл явцын ил тод байдлыг хангах, сонгуулийг шударга явуулахад иргэний нийгмийн хяналт, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилго бүхий “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт” төрийн бус байгууллагуудын сүлжээ байгуулж, сонгуулийн хороодын үйл ажиллагаа, сонгогчдын нэрийн жагсаалт, саналын хуудас, сонгуулийн кампанит ажил, хэвлэл мэдээлэлд цогц мониторинг хийхэд нь арга зүйн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн юм. 

Зохиогч: Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улсын Их Хурлын сонгууль 2012 - Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээнээс хийсэн мониторинг
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь