card
Ардчилсан сайн засаглалАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2014#ИлТодБайдал#ТөрийнХариуцлага#ИргэдийнОролцооМонитор

Төрийн үйлчилгээний мониторинг V: ТББ-уудын 2009 оны тайлангийн эмхтгэл

Зохиогч: Тайланг эмхэтгэж бичсэн: Сонгогчдын боловсрол төвийн гүйцэтгэх захирал С.Оюунтуяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн үйлчилгээний мониторинг V: ТББ-уудын 2009 оны тайлангийн эмхтгэл
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Нээлттэй Нийгэм Форум төрийн үйл ажиллагааны ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулахад иргэний нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн бус байгууллагуудад зориулан Mониторингийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг билээ. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжсэн тавдахь удаагийн Мониторингийн тайланг Та бүхэнд танилцуулж байгаадаа таатай байна. 2009 оны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд 101 байгууллагын 110 төслийн санал хүлээн авснаас 41 нь 16 аймгаас ирсэн ба нийт 34 төсөл шалгарсан юм. Мониторинг хийхээр шалгарсан иргэний нийгмийн байгууллагууд Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн болон аргазүйн дэмжлэгтэйгээр төсөв, төрийн болон нийгмийн үйлчилгээ, уул уурхай газрын тос, шүүхийн салбар дахь ил тод, хариуцлагатай байдалд хөндлөнгийн хяналт үнэлгээг хийж гүйцэтгэлээ. 

 

Зохиогч: Тайланг эмхэтгэж бичсэн: Сонгогчдын боловсрол төвийн гүйцэтгэх захирал С.Оюунтуяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн үйлчилгээний мониторинг V: ТББ-уудын 2009 оны тайлангийн эмхтгэл
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь