card
Зохиогч: Глоб Интернэшнл төв ТББ хариуцан бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

 2010 онд илтгэл явуулснаас хойш улс төр, эрх зүй, зохицуулалтын нөхцөл байдлаас иргэдийн үзэл бодолтой байх эрх, илэрхийлэх эрх чөлөөний асуудал түгшүүр дагуулах болж, ялангуяа Засгийн газраас цахим эрх чөлөөг хязгаарлах алхмууд хийгдэж эхэлсэн, түүнчлэн улс төрч, албан тушаалтнууд Эрүүгийн хуулийн нэр төр гутаахтай холбоотой 110, 111-р зүйлийг хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүлчдийн эсрэг ашиглах нь нэмэгдэж буй нь энэ илтгэлийг бичих үндэслэл болов. Монгол Улсад шүгэлдэгчийг, сэтгүүлчийн нууц эх сурвалжийг хамгаалах хууль болон өргөн нэвтрүүлгийн тухай зэрэг тусдаа хууль байхгүй. Засгийн Газраас санаачлан УИХ-д өргөн барьсан “Гэмт хэргийн тухай” хуулийн төсөлд нэр төр гутаахыг эрүүгийн хэргээс халсан бөгөөд одоогоор хэлэлцэж батлаагүй байна.

Зохиогч: Глоб Интернэшнл төв ТББ хариуцан бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих