card
Зохиогч: Оюу толгойн хяналт, Хүний эрх хөгжил төв, Хил хязгааргүй алхам, Байгаль орчны төлөөх хуульчдын холбоо ТББ-ууд хамтран бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: УУЛ УУРХАЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХҮНИЙ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Монгол улс Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглал, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, хүний эрхийн бусад конвенциуд, байгаль орчны Киотогийн протокол, Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенц, Рамсарийн конвенц, Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенц, Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенциор хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхгүй байна. Мянганы хөгжлийн зорилтын 7 а-д заасан “2015 он гэхэд газар нутгийнхаа 30%- ийг хамгаалалтад авах” амлалтаасаа ухарч, уул уурхайн салбарыг газрын ангилал харгалзахгүй тэлэх бодлого явуулж эхэллээ.

Зохиогч: Оюу толгойн хяналт, Хүний эрх хөгжил төв, Хил хязгааргүй алхам, Байгаль орчны төлөөх хуульчдын холбоо ТББ-ууд хамтран бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: УУЛ УУРХАЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХҮНИЙ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих