card
Зохиогч: Хүнс эвсэл, Хил хязгааргүй алхам, Хүний эрх хөгжил төв, Эрэгтэйчүүдийн холбоо ТББ-ууд хамтран бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХҮНСНИЙ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ МЭДЭЭЛЭЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Үндэсний статистикийн хорооны 2012 оны “Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа”- гаар Монгол Улсын нийт хүн амын 30 шахам хувь хоногийн хоолоор авах шаардлагатай илчлэг, шим тэжээлийн бодисыг авч чадахгүй ядуу нөхцөлд амьдарч байна. Инфляц, төгрөгийн ханшны сулрал зэргээс үүдэн хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ байнга өсч, эмзэг бүлгийн иргэдийн хүнс худалдан авах чадавхи буурч байгаагаас өлсгөлөнд нэрвэгдэх боллоо. Засгийн Газраас 2011 онд илгээсэн Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын Пакт /ЭЗНСЭОУП/-ын хэрэгжилтийн 4-р тайланд эмзэг бүлгийнхэн хүний хоногт авах дундаж илчлэгээс даруй 33 хувиар бага илчлэгтэй хоол хэрэглэж байна гэж дүгнэжээ.

Зохиогч: Хүнс эвсэл, Хил хязгааргүй алхам, Хүний эрх хөгжил төв, Эрэгтэйчүүдийн холбоо ТББ-ууд хамтран бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХҮНСНИЙ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ МЭДЭЭЛЭЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих