card
Зохиогч: Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо ТББ хариуцан бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БИЧИЛ УУРХАЙ БА ХҮНИЙ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Бичил уурхайчид 2014 онд л гэхэд 40 сая ам.доллартай тэнцэх алтыг Монгол Банкинд тушаасан нь нийт тушаагдсан алтны 16%-ийг эзэлж буй бөгөөд энэ нь тэдний эдийн засагт оруулж буй хувь нэмрийг харуулсан үзүүлэлт юм. Гэвч хувиараа ашигт малтмал олборлож буй хэдэн арван мянган иргэдээс ердөө 3000 нь үйл ажиллагаагаа албажуулж, хууль ёсоор ашигт малтмал олборлох газартай болсон. Тэдний дийлэнхийн хууль ёсоор бичил уурхай эрхлэх газар олж авах, үйл ажиллагаагаа албажуулах эрх нь хангагдаагүй хэвээр байна.

Зохиогч: Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо ТББ хариуцан бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БИЧИЛ УУРХАЙ БА ХҮНИЙ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих