card
Зохиогч: ЛГБТ төв ТББ хариуцан бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Бэлгийн цөөнхийн хүний эрх
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Монгол Улс нь аливаа үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхахыг хориглосон олон тооны олон улсын гэрээнд нэгдэж орсноос гадна лесбиян, гей, бисексуал, трансжендэр (ЛГБТ) хүмүүсийг тэгш хамгаалах шаардлагатай талаар Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг болон олон улсын гэрээний хороод (Эрүүдэн шүүхийн эсрэг хорооноос 2010 онд, Хүний эрхийн хорооноос 2011 онд)-оос зөвлөмж авсан хэдий ч эдгээр зөвлөмж биелээгүйгээс үүдэн ЛГБТ хүмүүс өдөр тутам ялгаварлан гадуурхалт, хүчирхийлэлд өртөх хөрс суурь болсоор байна.

Зохиогч: ЛГБТ төв ТББ хариуцан бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Бэлгийн цөөнхийн хүний эрх
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих