card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2016#Сонгууль#УлсТөрийнСанхүүжилтМонитор

2016 ОНЫ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МОНИТОРИНГ

Зохиогч: Судалгааны тайланг эмхэтгэж бичсэн: ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д. Энхцэцэг, Мэдээлэл цуглуулсан мониторингийн багийн ахлагч “Филантропи” Хөгжлийн төлөө ТББ-ын хуульч З. Уянга
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2016 ОНЫ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МОНИТОРИНГ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Нээлттэй Нийгэм Форум, Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн сүлжээний гишүүн байгууллагууд хамтран УИХ-ын сонгуулийн үйл явцад 2004 оноос эхлэн ажиглалт-мониторинг хийж ирсэн туршлагадаа үндэслэж 2016 оны УИХ-ын сонгуулийн санхүүжилтэд мониторинг хийлээ. 

Сонгуулийн санхүүжилтийг ажигласан энэхүү тайлан нь цар хүрээний хувьд сонгуулийн санхүүжилтийн асуудлыг иж бүрнээр нь авч үзсэн анхны судалгаа болох тул сонирхcон уншигч улс төрийн намынхан, нэр дэвшигчид, холбогдох төрийн байгууллагын ажилтнууд, судлаачид, иргэний нийгмийн ажиглагчдад ач холбогдолтой эх сурвалж болно гэж найдаж байна. Түүнчлэн цаашид Сонгуулийн хуулийг боловсронгуй болгоход энд гарч буй Зөвлөмж тус дэм болно гэдэгт итгэж байна. 

Зохиогч: Судалгааны тайланг эмхэтгэж бичсэн: ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д. Энхцэцэг, Мэдээлэл цуглуулсан мониторингийн багийн ахлагч “Филантропи” Хөгжлийн төлөө ТББ-ын хуульч З. Уянга
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2016 ОНЫ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МОНИТОРИНГ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь