card
Зохиогч: Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Газрын харилцаа, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл нь иргэдийн хувьд хамгийн түгээмэл тохиолддог 3 асуудлын нэг ажээ. Нийт судалгаанд оролцогчдын 13,8 хувь буюу 226 иргэнд дээрх бэрхшээл тулгарчээ. Эдгээр бэрхшээлийн дийлэнх хэсэгт нь газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олж авах, тус эрхийг хүчингүй болгох асуудал эзэлж байна.

Зохиогч: Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх