card
Зохиогч: “Төсвийн удирдлагын хүрээлэн” ТББ-ын захирал, Удирдлагын академийн багш, доктор, дэд профессор Л.Отгонтуяа, “Ил тод байдал сан” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Д.Цэрэнжав, МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн багш, доктор Д.Оюунцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2016
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Нээлттэй Нийгэм Форум 2011 оноос эхлэн хоёр жил тутамд хийж буй орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын судалгааны дүн төсвийн ил тод байдал хангалтгүй байгааг харуулж ирлээ. 2013 онд хийгдсэн хоёр дахь удаагийн судалгаанаас хойш Шилэн дансны тухай хууль батлагдаж төсвийг ил тод болгох, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй төр засгийн байгууллагуудын холбогдох албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн билээ. Иймд орон нутагт уг хуулийн хэрэгжилт хэрхэн хангагдаж, төсвийн ил тод байдалд бодит өөрчлөлт гарч буй эсэхийг тодорхойлох зорилгоор орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын ээлжит үнэлгээг 2016 онд гурав дахь удаагаа дахин хийж, судалгааны тайланг уншигч Танд толилуулж байна.  

Зохиогч: “Төсвийн удирдлагын хүрээлэн” ТББ-ын захирал, Удирдлагын академийн багш, доктор, дэд профессор Л.Отгонтуяа, “Ил тод байдал сан” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Д.Цэрэнжав, МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн багш, доктор Д.Оюунцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2016
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах