card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2015#ИргэнийБоловсролдСудалгаа

Бага насны хүүхдийн хөгжил, хөгжлийн бэрхшээл - Асуудал дэвшүүлсэн тайлан

Зохиогч: Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Бага насны хүүхдийн хөгжил, хөгжлийн бэрхшээл - Асуудал дэвшүүлсэн тайлан
Хөтөлбөр: *

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын уг судалгаа нь 

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд

2.  Бага насны хүүхдийн хөгжил ба хөгжлийн бэрхшээл

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийг бид хэрхэн яаж дэмжих вэ?

4. Дүгнэлт ба дараагийн алхам: Бодлого, хөтөлбөрт тусгаж авах зүйлс гэсэн агуулгын хүрээнд бичигдсэн болно. 

Зохиогч: Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Бага насны хүүхдийн хөгжил, хөгжлийн бэрхшээл - Асуудал дэвшүүлсэн тайлан
Хөтөлбөр: *