card
Зохиогч: Судлаач П.Цэцгээ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН БАТАЛГАА, ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Энэ судалгааны зорилго нь шүүгчийн хараат бус байдал, түүнийг хангах баталгааны өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлан, бодлогын зөвлөмж боловсруулахад оршино. Судалгааны хүрээнд:

• Шүүгчийн хараат бус, бие даасан байдлын баталгааны олон улсын хэм хэмжээ, хамгаалалтын олон улсын жишгийг судлах,

• Шүүхийн тухай 2002 оны хууль болон 2012 онд батлагдсан Шүүхийн багц хууль, тухайлбал Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль дахь шүүгчийн хараат бус байдлын баталгаатай холбогдох зохицуулалтыг харьцуулан олон улсын хэм хэмжээ, жишигт нийцсэн байдлыг авч үзэх,

• Монгол Улсад Шүүгчийн хараат бус байдал, түүнийг хангах баталгааны хэрэгжилтийн байдлыг тандаж судлах гэсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. 

Зохиогч: Судлаач П.Цэцгээ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН БАТАЛГАА, ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх