card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхШүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх2017#ШүүхийнШинэтгэл#ШүүхийнТогтолцооСудалгаа

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАГВАР: Тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: О.Мөнхсайхан, Судлаачид: Г.Цагаанбаяр Ж.Алтансүх
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАГВАР Тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Энэхүү судалгаа нь гурван бүлэгтэй. Нэгдүгээр бүлэгт эрх зүйт ёс, хараат бус шүүх төлөвшсөн улсуудад хэрэгждэг шүүхийн захиргааны гурван загварыг товч харьцуулсан болно. 

Хоёрдугаар бүлэгт Монгол Улс дахь шүүхийн захиргааны загварыг шүүхийн захиргааг судлах найман элементийн дагуу шинжилсэн.

Гуравдугаар бүлэгт Монголын шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилчид шүүхийн захиргааны шинэчлэл, өнөөгийн байдлыг хэрхэн үнэлж байгааг судалсан билээ. 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: О.Мөнхсайхан, Судлаачид: Г.Цагаанбаяр Ж.Алтансүх
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАГВАР Тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх