card
Зохиогч: Ардчилал, сонгуульд туслах Олон Улсын хүрээлэн, Орчуулагч Г.Батбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм форум
Он: 2010
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сонгуулийн тогтолцооны бүтэц зохион байгуулалт - Ардчилал, сонгуульд туслах Олон Улсын хүрээлэнгийн гарын авлага
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Ардчилал, Сонгуульд Туслах Олон Улсын Хүрээлэнгээс хэвлэн гаргаж байгаа энэхүү номд сонгуулийн тогтолцоо, түүний үр дагаврын тухай маш чухал мэдлэг мэдээллийг багтааж, нарийн түвэгтэй ойлголтуудыг хүртээмжтэй байдлаар тайлбарлан танилцуулжээ. Ардчилсан шилжилт, шинэчлэлийн үйл явцын гол асуудлуудыг практик талаас нь дэлхийн цар хэмжээнд авч үзсэн, энгийн, ойлгомжтой байдлаар бичигдсэн зэрэг нь энэхүү гарын авлагыг тогтвортой ардчиллыг хөгжүүлэх үйлсэд гар бие оролцож буй хүн бүрт чухал хэрэгтэй ном болгожээ. Энэ номыг дэлхийн өнцөг булан бүрт сонгуультай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй нийт хүмүүсийн хүртээл болгож өргөнөөр уншуулах нь зүйтэй юм. 
 

Зохиогч: Ардчилал, сонгуульд туслах Олон Улсын хүрээлэн, Орчуулагч Г.Батбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм форум
Он: 2010
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сонгуулийн тогтолцооны бүтэц зохион байгуулалт - Ардчилал, сонгуульд туслах Олон Улсын хүрээлэнгийн гарын авлага
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь