card
ННФ жилийн тайлан2011Жилийн тайлан

Нээлттэй Нийгэм Форум 2011 оны жилийн тайлан

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь


Нээлттэй Нийгэм Форум 2011 оны жилийн тайлан
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нээлттэй Нийгэм Форум 2011 оны жилийн тайлан [PDF]

Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ)-ын 2011 оны тайланг Та бүхэнд толилуулж буйдаа таатай байна. Энэ он бидний хувьд өмнө эхлүүлсэн олон чухал санаачилгаа бататган хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ бас ч гэж нэлээдгүй олон ажлыг шинээр эхлүүлсэн жил байлаа.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан шүүхийн тухай багц хуулийн төсөл боловсруулах үйл ажиллагааг дэмжиж олон талын оролцоотой хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, олон улсын туршлага судлах, зарим хуулийн төсөл боловсруулахад оролцох зэргээр манай оронд өрнөж буй  шүүхийн шинэтгэлд хувь нэмрээ орууллаа. Түүнчлэн ННФ Хүний эрхийн ТББ-уудтай хамтран Иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаар сүүдрийн илтгэл бэлтгэж хүний амьд явах, эрүүдэн шүүхээс ангид байх, шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийн нөхцөл байдлыг НҮБ-ын Хүний Эрхийн Хороонд танилцуулсан нь Монголын иргэний нийгмийн хувьд шинэ туршлага хуримтлуулсан чухал арга хэмжээ боллоо. Эдүгээ долоо дахь жилдээ хэрэгжиж буй төрийн бус байгууллагуудад зориулсан “Мониторингийн тэтгэлэгт хөтөлбөр” маань 2011 онд орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудыг дэмжихэд илүүтэй анхаарлаа. Архангай, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Увс, Баянхонгор зэрэг аймагт 6 төрийн бус байгууллага анх удаа иргэдийн сурч боловсрох, хөдөлмөрлөх эрх, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмж, төсвийн зарцуулалт гэх мэт чиглэлээр мониторинг хийж, цаашид орон нутгийн иргэдийн эрх ашгийг хамгаалж ажиллах зохих туршлага хуримтлуулсан байна. Тэрчлэн орон нутгийн түвшинд шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж нэг талаас иргэдийн оролцох идэвхи сонирхлыг дээшлүүлэх, нөгөөтэйгүүр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг илүү нээлттэй болгох, иргэний танхимын үйл ажиллагааг хэвшүүлэх, иргэдийн нийтийн хурлыг зохион байгуулж явуулах журмыг шинэчлэх зэрэг иргэдийн оролцооны арга хэлбэрүүдийг төлөвшүүлж байна. Энэ онд ННФ олон жил идэвх зүтгэл гарган байнга анхаарч ажилласан бас нэгэн чухал ажлынхаа үр дүнг үзсэн жил болсныг дурдахад баяртай байна. Энэ бол УИХ-ын сонгуулийн шинэ хуульд сонгуулийн үйл явцыг илүү боловсронгуй, ил тод, хяналттай болгоход чиглэсэн олон өөрчлөлт орсон явдал юм. Энэ хуулиар сонгогчдын нэрийн жагсаалт гаргах үйл явцыг өмнөхөөс цэгцтэй, тодорхой болгосноос гадна дотоодын иргэний нийгмийн байгууллагууд сонгуульд хөндлөнгийн ажиглалт хийх цоо шинэ боломж нээгдлээ.

2011 онд Монгол Улс ээлжит тайлангаа гаргаснаас гадна олон улсын нэр хүндтэй шагнал болох ОҮИТБС-ын даргын нэрэмжит шагналыг хүлээн авсан бөгөөд үүнд иргэний нийгмийн оролцогчид, түүний дотор ННФ-ын хувь нэмэр их байсныг тэмдэглэн хэлэхийг мөн хүсч байна. Олон улсын түвшинд нийт 35 улс орон ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлж байгаа ба тус байгууллагын олон улсын удирдах хороонд иргэний нийгмийг төлөөлж ННФ-ын менежер хоёр жилийн хугацаатай ажиллаж эхэллээ.

ННФ олон улсын хэмжээний хоёр ч санаачилгад нэгдлээ. Юуны өмнө 2011 онд шинээр зарлагдсан Төсвийн Ил Тод Байдлын Даян Дэлхийн Санаачилгад ННФ нэгдэж, олон улсын төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын стандарт, шилдэг туршлагыг Монголд хэрэгжүүлж ажиллах бололцоотой боллоо. Нөгөө нь “Эрчим Хүчний Засаглалын Санаачилга” бөгөөд энэ  санаачилгыг Монголд хэрэгжүүлж эхэлсэн нь бас нэг шинэ ажил байлаа. Уул уурхайн салбарын орлогын менежментийн талаар хэрэгжүүлж буй болон цаашид хэрэгжүүлэх бодлого ямар байхаас шалтгаалах Монголын ирээдүйн дүр зургийг боловсруулж олон нийтэд танилцуулахаар бэлтгэж байна. Энэ мэтчилэн бидний хийж бүтээсэн, бүтээхийг оролдон зорьж яваа үйл хэргийн тухай ээлжит тайлан мэдээлэлтэй Та бүхэн уншиж танилцаад санал сэтгэгдлээ хуваалцах аваас бид талархан хүлээн авах болно.

Нээлттэй Нийгэм Форумын
гүйцэтгэх захирал

П.Эрдэнэжаргал

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь