card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХүнийЭрх #UPR #ХЭФИргэний боловсролдМэдээллийн хуудас

ЭРҮҮДЭН ШҮҮХ БОЛОН БУСАД ХҮНЛЭГ БУС ХАРЬЦААНААС АНГИД БАЙХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮДЭН ШҮҮХ БОЛОН БУСАД ХҮНЛЭГ БУС ХАРЬЦААНААС АНГИД БАЙХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

МУ-ын Засгийн газар хүний эрхийн нөхцөл байдлаа дээрдүүлэх чиглэлээр 2015 онд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс авсан үүрэг амлалтаа 2020 оны 5 сард хэлэлцэх гэж байгаатай холбогдуулан Монголын Хүний эрхийн Форумаас сонгож авсан 10 сэдвийн хүрээнд мэдээлэл бэлтгэж Цувралаар хүргэж байна.

Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮДЭН ШҮҮХ БОЛОН БУСАД ХҮНЛЭГ БУС ХАРЬЦААНААС АНГИД БАЙХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих