card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2021Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлагаБодлогын асуудал

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форумын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер, (PhD) Д.ОЮУНБАДАМ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД 

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуульд “Төсвийг төлөвлөн, баталж, хэрэгжүүлэхдээ төсвийн иж бүрэн, үнэн зөв байдлыг хангах; санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх; ил тод байдлыг ханган, хариуцлагатай байх” гэсэн зарчмуудыг баримтлах тухай заасан байдаг. Гэсэн хэдий ч эдгээр зарчмын хэрэгжилт сул байна. Үүний нэг жишээ нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын зарим төсөл төлөвлөгдсөн хугацаандаа хэрэгжихгүй удаашрах, улмаар төсөвт өртөг нь жилээс жилд нэмэгдэх явдал газар авсаар байгаа юм. 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форумын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер, (PhD) Д.ОЮУНБАДАМ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах