card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2016Судалгаа

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЖЕНДЭРИЙН ДYН ШИНЖИЛГЭЭ

Зохиогч: Гүйцэтгэгч: Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр хэвлэн нийтлэв
Он: 2016
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЖЕНДЭРИЙН ДYН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: *

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЖЕНДЭРИЙН ДYН ШИНЖИЛГЭЭ

”Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн захиалгаар гүйцэтгэсэн “Ерөнхий боловсрол дахь жендэрийн шинжилгээ” бол бага, дунд боловсролд жендэрийн асуудлаар хийгдсэн анхны цогц судалгаа болсон юм.

Судалгаагаар бүрэн дунд боловсрол олгох үйл явцыг жендэрийн үүднээс шинжлэх, жендэрийн асуудал орхигдож байгаа буюу жендэрийн асуудлыг бодолцолгүй гаргасан бодлого зохицуулалтыг илрүүлэх, улмаар сургуулийн орчинд жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зөвлөх зорилго тавьсан болно. 

Зохиогч: Гүйцэтгэгч: Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр хэвлэн нийтлэв
Он: 2016
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЖЕНДЭРИЙН ДYН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: *