card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2019#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгааБодлогын хэлэлцүүлэг

Бага насны хүүхдийг алах болон хүчиндэх гэмт хэрэгт ял оногдуулж буй байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: ДХИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхимийн эрхлэгч, хууль зүйн доктор (Ph.D), цагдаагийн хошууч Б.ЭНХБОЛД, Судлаачид: ДХИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхимийн дэд профессор, хууль зүйн доктор (Ph.D), дэд профессор цагдаагийн хошууч С.ГАНТУЛГА, ДХИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн багш, хууль зүйн магистр, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.МӨНХЗУЛ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙГ АЛАХ БОЛОН ХҮЧИНДЭХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ЯЛ ОНОГДУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙГ АЛАХ БОЛОН ХҮЧИНДЭХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ЯЛ ОНОГДУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Судалгааны хүрээнд бага насны хүүхдийг алах болон хүчиндэх гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг судлах, оногдуулж буй ялын байдалд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр санал, зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо. 

Энэхүү судалгааны ажил нь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хамгийн ноцтой хэлбэр болох бага насны хүүхдийг санаатай алах тохиолдлыг анх удаа хүчиндэх гэмт хэрэгтэй хамтатган судалснаараа онцлог бөгөөд бага насны буюу 14 насанд хүрээгүй хүнийг алах болон хүчиндэх гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөл, оногдуулсан ялын бодлого, гэмт хэргийн нийгмийн аюулын шинж чанар, хэр хэмжээ, гэм буруугийн хэлбэрт тохирсон эсэхэд дүн шинжилгээ хийснээрээ шинэлэг юм.

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: ДХИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхимийн эрхлэгч, хууль зүйн доктор (Ph.D), цагдаагийн хошууч Б.ЭНХБОЛД, Судлаачид: ДХИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхимийн дэд профессор, хууль зүйн доктор (Ph.D), дэд профессор цагдаагийн хошууч С.ГАНТУЛГА, ДХИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн багш, хууль зүйн магистр, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.МӨНХЗУЛ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙГ АЛАХ БОЛОН ХҮЧИНДЭХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ЯЛ ОНОГДУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих