card
Зохиогч: Шинжээч: ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Оюунбадам, Судлаач Ч.Нарантуяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨСВИЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 2019: МОНГОЛ УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

ТӨСВИЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 2019: МОНГОЛ УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭ

Уг судалгаа нь тухайн улсын иргэний нийгэмд өөрийн улсын засгийн газартай нийтийн хөрөнгийн ашиглалт болон энэ талаар өгч буй мэдээлэлд үнэлгээ өгч, зөвлөлдөхөд туслах зорилготой юм. 

Төсвийн нээлттэй байдлын судалгааны энэхүү 7 дахь хэвлэл нь дэлхийн 117 орныг хамарсан болно.

Зохиогч: Шинжээч: ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Оюунбадам, Судлаач Ч.Нарантуяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨСВИЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 2019: МОНГОЛ УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах