card
Зохиогч: Судлаач: МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн профессор Ж.Төртогтох, Судлаач Б.Эрдэнэдалай
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улс төрийн намыг төрөөс санхүүжүүлэх нь
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

 Улс төрийн намыг төрөөс санхүүжүүлэх нь 

Улс төр ба мөнгөний хэт хамаарлыг багасгах, тэдгээрийг тусгаарлах улс төрийн санхүүжилтийн эрх зүйн зохицуулалтыг дэлхийн улс орнуудад чухалчилсаар ирсэн. Монголын хувьд ч улс төрийн санхүүжилтийг хуулийн нарийн зохицуулж, хэрэгжүүлснээрээ улс төрөөс хамааралтай болсон улс орны эдийн засагт гарч буй зарим сөрөг үр дагаврууд зохистой шийдэгдэх боломж бүрдэнэ. Тухайлбал, эдийн засгийн үр ашиггүй байдал, төсвийн алдагдал, тооцоо төлөвлөгөөгүй зарцуулалтыг багасгах, хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, ядуурал, ажилгүйдлийг нааштай шийдвэрлэхэд тодорхой нөлөө үзүүлэх боломжтой болно. 

Дэлгэрүүлж Бодлогын асуудлаас уншина уу. 

 

Зохиогч: Судлаач: МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн профессор Ж.Төртогтох, Судлаач Б.Эрдэнэдалай
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улс төрийн намыг төрөөс санхүүжүүлэх нь
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь