card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2014#УлсТөрийнСанхүүжилтБодлогын асуудал

Монголын улс төрийн намын бүтэц, зохион байгуулалтын шинжилгээ

Зохиогч: МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор С.Мөнхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монголын улс төрийн намын бүтэц, зохион байгуулалтын шинжилгээ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Монголын улс төрийн намын бүтэц, зохион байгуулалтын шинжилгээ

Намын бүтэц, зохион байгуулалт нь онолын хийгээд эмпирик түвшинд нягтлан судлууштай асуудал мөн билээ. Олон намын систем бий болоод удаагүй байгаа манай оронд намын бүтэц, зохион байгуулалт хэрхэн хэлбэршин, төлөвшиж байгаа нь өнөөдөр анхаарал татаж байна. Үүнийг тодруулахын тулд намын бүтэц, зохион байгуулалтын орчин үеийн хөгжлийн хэв загварыг товчхон авч үзэх нь онол, арга зүйн хувьд ач холбогдолтой юм.  Дэлгэрүүлж уншина уу. 

Зохиогч: МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор С.Мөнхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2014
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монголын улс төрийн намын бүтэц, зохион байгуулалтын шинжилгээ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь