card
Зохиогч: Хуульч Б.Баттуул
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улс төрийн намд өгч буй хандивын зарим асуудал
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Орчин үед улс төрийн санхүүжилт улс орны хөгжилд улам бүр нөлөөтэй болж улс төрчид болон улс төрийн намуудын хувьд амжилт олох үндсэн нөхцөлийн нэг болж байна. Иймээс олон улс оронд улс төрийн санхүүжилтийг хянах асуудлыг хуулиар зохицуулсан байдаг нь санхүүжилт олох ба зарцуулах процесс дахь улс төрийн авлигыг зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой юм. Дэлгэрүүлж Бодлогын асуудал цувралын энэ дугаараас уншина уу. 

 

Зохиогч: Хуульч Б.Баттуул
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улс төрийн намд өгч буй хандивын зарим асуудал
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь