card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхХүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ХүнийЭрх #ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХуульСахиулахБайгууллага Судалгаа

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Ж.ГАНБААТАР (докторант) Судлаачид: Б.Доржзаяа, Л.Нямдаваа (докторант)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ

Коронавируст (COVID-19) цар тахлын үед цагдаагийн байгууллагын өмнө тулгарч буй сорилтыг бүхэлд нь авч үзэх боломжгүй бөгөөд энэ нь хэт өргөн сэдвийг хөндөнө.

Цагдаагийн алба хаагч, иргэн хоорондын харилцааны асуудал энэ цаг үед ямар байгааг тандан судлах, хэрэв сөрөг үр дагавар эсвэл хүндрэл бэрхшээл байвал чухам юунаас голлон үүдэж байгаа болохыг энэхүү бодлогын судалгаагаар нотлон харуулахыг зорив. 

Судалгааны ажлын арга зүйг цар тахалтай тэмцэх чиглэлээр гарсан хууль, эрх зүйн актыг судлах, хэрэгжилтэд хэсэгчлэн дүн шинжилгээ хийж харьцуулан судлахад чиглүүлсэн болно. 

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Ж.ГАНБААТАР (докторант) Судлаачид: Б.Доржзаяа, Л.Нямдаваа (докторант)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих